Welkom bij de website van Advocatenkantoor Mr. J.W. Prinsen.

Het kantoor is sinds 1983 gevestigd in een oorspronkelijk uit de 18de eeuw daterend pand, gevestigd in het centrum van Ridderkerk aan de Sint Jorisstraat 7.


Contact opnemen

Ridderkerk

Een klein team zorgt voor een snelle en accurate service, waarbij, zoals verwacht mag worden, het belang van de cliënt voorop staat. Dit betekent ook een zo efficiënt mogelijk handelen in een zaak op de minst kostbare manier. Daarbij zal altijd gekeken worden of men in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtshulp. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt in onderling overleg, al naar gelang de financiële situatie van cliënt en het belang van de zaak een uurtarief vastgesteld.