Contracten

Mondeling of schriftelijk gemaakt

Een afspraak tussen partijen wordt meestal mondeling of schriftelijk gemaakt, maar kan ook zwijgend, bijvoorbeeld via een gebaar, tot stand komen. Indien een afspraak schriftelijk is vastgelegd, spreken we van een contract. Dit heeft als voordeel boven een mondelinge afspraak, dat partijen bij verschil van mening op de tekst én de bedoeling van die tekst kunnen afgaan.

Mr. Prinsen heeft een ruime ervaring in het opstellen en beoordelen van contracten, alsmede in het procederen over contracten, ongeacht de aard van het contract (bijvoorbeeld koop, huur, franchise, agentuur, distributie).