Gezag over en/of omgang met minderjarige kinderen

Gezag over en/of omgang

Gezag over en/of omgang met minderjarige kinderen
Een kind is minderjarig tot hij/zij 18 jaar wordt. Dit betekent, dat in een ouderschapsplan over ieder minderjarig kind het navolgende moet worden geregeld:
- Het ouderlijk gezag;
- De ouder, die de hoofdverblijfplaats over het kind heeft;
- De omgangsregeling tussen het kind en de ouder, die niet de dagelijkse zorg voor het kind heeft;

In het ouderschapsplan moeten daarnaast zaken geregeld worden, zoals het handhaven van het wederzijds respect van de ouders, de schoolkeuze van het kind, de kosten voor het kind, zo mogelijk een bedrag aan kinderalimentatie en de verantwoording voor de opvoeding en verzorging van het kind, indien een ouder niet de mogelijkheid heeft om voor het kind te blijven zorgen.
Het vorenstaande moet wettelijk geregeld worden, indien sprake is van echtscheiding respectievelijk ontbinding van een geregistreerd partnerschap.

Ook als ouders niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, kan een probleem over het ouderlijk gezag en/of een omgangsregeling aan de rechtbank worden verzocht (partijen wonen samen zonder of met een samenlevingscontract). Indien één van deze verzoeken aan de rechtbank wordt voorgelegd, bestaat eveneens de mogelijkheid om daarnaast alimentatie te verzoeken voor een minderjarig kind. Partneralimentatie is evenwel volgens de huidige wetgeving niet mogelijk bij het beëindigen van de samenwoning.