Hans Prinsen


Na zijn (verplichte) militaire diensttijd is Hans Prinsen van 1968 tot medio 1976 werkzaam geweest in het onderwijs, eerst als onderwijzer op de basisschool en nadien als leraar in het lager/ en middelbaar beroepsonderwijs.

Tegelijkertijd is Hans Prinsen vanaf september 1968 begonnen met het volgen van colleges aan de Nederlandse Economische Hogeschool (thans: Erasmus Universiteit Rotterdam). In juni 1972 is hij als extraneus afgestudeerd in de privaatrechtelijke, bedrijfsjuridische en bestuursrechtelijke richting, met een aantekening van de bevoegdheid om economie te onderwijzen tot en met het VWO.

Na zijn studie heeft Hans Prinsen enkele jaren gewerkt als repetitor voor studenten van de Universiteit te Utrecht in de kandidaats- en doctoraalfase. Hij doceerde daar de vakken ‘inleiding van het recht’, ‘arbeidsrecht’ en ‘ondernemingsrecht’.

In september 1975 heeft Hans Prinsen besloten om kennis te maken met de advocatuur, als gevolg waarvan hij naast het lesgeven van 3 december 1975 tot 28 juli 1976 als parttime stagiaire werkzaam is geweest in het arrondissement Den Haag.

Vanaf 28 juli 1976 heeft Hans Prinsen zich – met in eerste instantie een buitenpatroon – in het arrondissement Rotterdam als zelfstandig advocaat gevestigd in Maassluis en nadien - vanaf september 1983 - in Ridderkerk. De eerste jaren voerde Hans Prinsen een algemene praktijk, met andere woorden: Hans Prinsen behartigde de belangen van zijn cliënten ongeacht het type zaak.

In de loop der jaren is Hans Prinsen zich gaan specialiseren op de rechtsgebieden die zijn interesse hadden, die u hier kunt vinden.

Daarbij speelde tevens een rol, dat hij wat betreft het verbintenissenrecht naast zijn praktijk in Nederland tevens vanuit zijn tijdelijke woonplaats in Amman, Jordanië, in de jaren 1997 tot en met 2005 de nodige advieswerkzaamheden heeft verricht voor diverse Nederlandse en Jordaanse ondernemingen.