Incasso geldvorderingen

Geldvorderingen

De incasso van geldvorderingen wegens het niet-nakomen van afspraken dan wel als gevolg van te vergoeden schade door onzorgvuldig handelen/ nalaten van een partij behoort eveneens regelmatig tot de werkzaamheden van het kantoor. Mr. Prinsen is in verband daarmede lid van de Vereniging van Incassoadvocaten (VIA).