Paulette

Paulette Vonk


Na een paar gewerkt te hebben in de luchtvaartindustrie in de jaren 70 heeft Paulette een paar jaar gewerkt in de reiswereld met als standplaats het Midden-Oosten. Zij vond dit een fantastische ervaring in een totaal andere wereld en cultuur.

Na terugkomst in Nederland is zij weer gaan werken in de luchtvaartindustrie. Deze tak is haar altijd blijven.

In de jaren 80 heeft zij haar kennis vergroot door een deeltijd HBO-opleiding (Arbeidsmarkt politiek/Personeelsbeleid) te volgen en dit heeft zij met een goed resultaat afgesloten.

In 2006 heeft zij een cursus Frans voor gevorderde gevolgd bij Alliance Français en in de jaren daarna heeft zij een interne opleiding voor interne auditor (luchtvaart) gevolgd.

Na 44 jaar werkzaam te zijn geweest in het toerisme en de luchtvaartsector in diverse functies zoals service verlenende functie, leidinggevende functie en support functies en interne auditor is zij met pensioen en assisteert zij haar echtgenoot en de secretaresse op kantoor op diverse gebieden.