Echtscheiding

Het recht om te scheiden.

Iedereen die getrouwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan heeft het recht om te scheiden, ook zonder toestemming of medewerking van de andere partner. Dit betekent wel, dat naast de echtscheiding op zich, nog veel geregeld zal moeten worden, zoals:

- Is het een koop- of huurwoning en wie blijft er in de woning wonen?
- Zijn er minderjarige kinderen en zo ja, bij wie van de ouders blijven de kinderen wonen?
- Heeft de ouder, die niet de dagelijkse zorg voor de kinderen heeft, recht op een omgangsregeling en zo ja, hoe zal deze eruit zien?
- Is het mogelijk om kinder- en/of partneralimentatie te vragen en zo ja voor welk bedrag?
- Hoe moeten de bezittingen en schulden verdeeld worden (= boedelscheiding)?
- Op welke wijze moeten de pensioenrechten worden verdeeld?

Voor de antwoorden op al deze vragen moet een oplossing worden gevonden. Hierbij moet worden bedacht, dat een echtscheiding pas is afgerond als de uitspraak van de rechtbank is ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente, waar u getrouwd bent.

Benodigde gegevens

Om het voor u zo makkelijk mogelijk te houden, vindt u hier een overzicht van de benodigde gegevens en stukken in verband met een echtscheidingsprocedure.

Download