Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht

Dit regelt zaken als de totstandkoming en nakoming van overeenkomsten. Denk aan (geld)vorderingen, toerekenbare tekortkoming (wanprestatie), ontbinding of vernietiging van overeenkomsten, onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling e.d.;