Erfrecht

Nalatenschap van de erflater

Als iemand overlijdt, laat hij bezittingen en wellicht ook schulden na; dat is de nalatenschap van de erflater.

Het erfrecht regelt de overgang van het vermogen van de erflater op de erfgename(n). Het regelen van de erfenis verloopt niet altijd op de wijze, zoals de erfgename(n) zich dat wenst(en). Bij tegenstrijdige belangen adviseren wij om tot een gezamenlijke oplossing te komen en dit zo nodig aan de rechter voor te leggen.

Op dit gebied hebben wij de nodige ervaring, zodat wij u van advies kunnen voorzien of uw belangen behartigen in een procedure. Advisering in een vroeg stadium voorkomt veelal geschillen in een later stadium.