Opheffing stichting derdengelden

Opheffing stichting derdengelden

Vanaf 30 maart 2023 is de derdengeldenrekening van Stichting Beheer Derdengelden mr. J.W. Prinsen opgeheven, zodat daarop geen stortingen op en betalingen van deze rekening kunnen plaatsvinden.